Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z únorové schůzky

25.02.2016 09:35

Zápis ze schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě

22. 2. 2016

 

Přítomní zástupci tříd 5. A, 5. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C

Nepřítomni zástupci tříd 5. C, 6. A, 6. B, 8. A, 8. B

 

Program:

1.      Docházka

2.      Poděkování za účast na koulovačce. Poděkování za průvodcování na dni otevřených dveří.

3.      Návrhy a dotazy žáků

4.      Prosba o provedení ankety „O nejoblíbenějšího učitele“.

5.      Zadání úkolů

 

Ad 3   Uspořádání akce Crazy day – v pátek 1. 4. 2016. Dotazy na nefungující nebo chybějící elektro vybavení (reproduktory, dataprojektor, školní rozhlas).

Ad 4   v 5. – 9. třídách zástupci ŽS mezi svými spolužáky, nejlépe na Th provedou písemnou anonymní anketu „O nejoblíbenějšího učitele“. 14. 3. vyhodnotíme, 21. 3. vyhlásíme výsledky

Ad 5   → připravit návrh na uspořádání akce Crazy day

            → připravit návrh diplomu na vyhlášení ankety „O nejoblíbenějšího učitele“ (9. A)

            → služba ve sběrové šatně na březen 7. B

Termín příští schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 14. 3. 2016.