Samospráva ZŠ Česká Lípa, 28.října 2733samosprava28.rijna@gmail.com

Sběrová šatna

 Na září má službu 9. B