Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z prosincové schůzky

10.12.2015 10:20

Zápis ze schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě

 

7. 12. 20015

 

Přítomni zástupci tříd 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. B, 9. A, 9. B, 9. C

 

Omluveni zástupci tříd 8. A

 

Program:

1.      Docházka

2.      Kontrola splněných úkolů: nástěnky ve třídách                                                       

                                                    název soutěže

                                                    diskotéka: termín, příprava

                                                    patronátní aktivity

3.      Pochvala zástupců ze 7. C, 8. A a 9. B za pomoc při oslavách Hrupky a znovu 8. A za uspořádání Mikulášské nadílky pro 1. st.

4.      Stanovení nové služby do sběrové šatny

5.      Domluva o organizaci diskotéky.

6.      Návrh sbírky „Psí Vánoce“.

7.      Vyhlášení soutěže o nejlepší vánočně vyzdobenou třídu.

8.      Focení na webové stránky žákovské samosprávy

9.      Diskuze

10.      Zadání úkolů

            Ad 2    název soutěže: odhlasováno „Supržák školy“

                                      patronátní aktivity: 6. C zazpívá pro 1. B vánoční koledy, 7. A upeče pro Pastelky, 6. A připraví pro                                                                     1. A soutěže

Ad 5    byli rozdány úkoly: plakátky, oslovení p. uč. Kožániho (Andrea K. a Viki V.), vymyšlení soutěží (7. B), pomocníci na přípravu (6. B, 6. C, 7. A, 7.C), diskotéka bude ve čtvrtek 17. 12. 2015 16.30 – 18.30 u divadýlka školy

Ad 6    Zástupci navrhnou ve třídě sbírku „Psí Vánoce“ (každoroční, na Psí útulek v Dobranově) a vybrané peníze odevzdají do 22. 12. 2015

Ad 7    Zapojit se mohou 5. – 9. ročníky. Komise složená ze zástupců v ŽS bude hodnotit v pondělí 21. 12. 2015 po obědě, vyhlášení proběhne hned v úterý 22. 12.

Ad 8    Vyfocena část zástupců

Ad 9    Návrh 7. A uspořádat „Hororovou školu“, tj. pochod večerní školou

          Ad 10    →        dodělat nástěnky

                       →        služba ve sběrové šatně na leden 8. B          

Termín příští schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 18. 1. 2016.