Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z listopadové schůzky

25.11.2015 21:17

Zápis ze schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě

23. 11. 20015

Přítomni zástupci tříd 5. B, 6. A, 6. B, 7. B, 7. C, 8. A, 9. C

Omluveni zástupci tříd 9. A, 9. B

(Schůzka mimořádně přesunuta na 7. hodinu, žáci informováni 4 dny předem přes eŽK nebo mailem.)

Program:

  1. Docházka
  2. Kontrola splněných úkolů: nástěnky ve třídách (neúplné v 6. B, 8. B a 9. C, vůbec v 5.                                                  

                                            A, 5. C a 9. A)

                                                        schválení soutěže

  1. Pochvala zástupců ze 7. A a 8. A za pomoc při prodeji charitativních předmětů a 6. C za pomoc při pěvecké soutěži
  2. Stanovení nové služby do sběrové šatny
  3. Domluva o pomoci na akci oslav 20. výročí školního časopisu Hrupka
  4. Návrhy na prosincové aktivity: Mikuláš, aktivity v patronátních třídách, diskotéka
  5. Focení na webové stránky žákovské samosprávy
  6. Diskuze
  7. Zadání úkolů

Ad 5    8 ochotných pomocníků ze 7. C, 8. A, 9. B a 9. C (víc nebylo potřeba)

Ad 7    Vyfocena část zástupců

Ad 9    →        dodělat nástěnky

           →        vymyslet a prodiskutovat ve třídě možný název soutěže

            →        služba ve sběrové šatně na prosinec 8. A

            →        službu „Mikuláše“ pro 1. stupeň zajistí 8. A

  →        plány a termín na diskotéku dohodnout na příští schůzce

 

Termín příští schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 7. 12. 2015.