Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z lednové schůzky

15.01.2017 10:30

Přítomní zástupci tříd: 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 6. C, 7. C, 8. B, 8. C

Nepřítomní zástupci tříd: 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 9. A

Omluvení zástupci: 7. B, 9. B

Program:

1.      Docházka

2.      Poděkování za prosincové akce

3.      Hodnocení návrhů z minula

4.      Návrhy a dotazy žáků

5.      Diskuze

6.      Zadání úkolů

Poděkování

·        Za organizaci diskotéky: (plakáty 6. B, svítící náramky 8. B a pomocníci na sále)

Projednávání:

•         „Špičák má talent!“ – organizace pokračuje (8. C)

•         „Gentleman a Miss“ – návrh 5. B, nejasném nutné promyslet

•         Přespání žákovské samosprávy ve škole – na jaře, včetně opékání

Návrhy:

•         Lednová koulovačka – zájem mají 5. třídy

Diskuze:

•         Náplň hodin Aj v 5. B

Úkoly:

•         V úterý 24. 1. 2017 od 14.30 koulovačka, pro 5. třídy, popř. další zájemce, sraz u ŠJ

•         Plakát na koulovačku připraví 5. B

•         Pokračování v akci přípravách akce „Špičák má talent!“ – 8. C

•         Službu ve sběrové šatně má na měsíc na leden 8. A, na měsíc únor 7. C

Další schůzka žákovské samosprávy se bude konat 27. 2. 2017.

POZOR ZMĚNA: schůzka se posouvá až na 6. 3. 2017.