Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z květnové schůzky

16.05.2017 09:28

Zápis z květnové schůzky (15. 5. 2017)

Přítomní zástupci: 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. A, 8. C

Nepřítomní zástupci: 5. D, 8. B

Omluvení: 7. C, 9. A, 9. B

 

Program:

Schůzka tentokrát spojená s přespáním ve škole.

Opékali se vuřty na školní zahradě, hrála se vybíjená v tělocvičně, pekl se perník ke snídani, „trsalo se“ u písniček z youtube, ustlalo se a šlo se spát u filmu. Samozřejmě jsme chvilku hodnotili minulé akce a plánovali ještě do posledních školních týdnů. (Poděkování za březnové akce, plánování akcí, návrhy a dotazy, diskuze, zadání úkolů.)

 

Poděkování:

•         Za pomoc při šKRPÁLu

 

Projednávání:

•         Pyžamový den – 1. 6. na MDD

•         Závěrečná diskotéka - St 28. 6., od 16.30

 

Úkoly:

•         Pyžamový den – plakáty připraví a rozvěsí 6. A

•         P. uč. Kožániho o diskotéku požádá 8. C

•         Plakáty na disko zadá p. Bártová na nějakou suplovanou hodinu Vv

•         Sběrová šatna na květen 6. B

 

Šlo o poslední schůzku tohoto školního roku. Ještě bude napsané vyhodnocení docházky a aktivit.