Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z březnové schůzky

17.03.2018 10:49

Zápis ze schůzky žákovské samosprávy 12. 3. 2018

Přítomní zástupci: 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 8. B, 8. C,  9. A, 9. B, 9. C

Nepřítomní zástupci: 5. D, 7. C, 8. A

Program:

 1. Docházka
 2. Projednávání
 3. Návrhy a dotazy žáků
 4. Zadání úkolů
 5. Počítání výsledků ankety o nej. učitele

Návrhy a dotazy:

 • Soutěž o nejhezčí sešit – na starost 9. B
 • Den otevřených dveří 27. března = průvodce
 • Soutěž učitelů – 9. A návrhy

Úkoly:

 • Soutěž o nejhezčí sešit 9. B – plakáty
 • Soutěž učitelů – 9. A napsat, jak to bude
 • Zeptat se ve třídě na pomoc při úklidu
 • Služba ve sběrové šatně březen 7. C, duben 7. B

Příští schůzka bude netradičně za dobrého počasí uskutečněna venku a to tak, že členové a další dobrovolníci půjdou pomáhat s úklidem.

Další schůzka (netradiční) Žákovské samosprávy se bude konat 16. 4. 2018