Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis ze zářijové schůzky

23.09.2016 14:07

Zápis ze schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě

12. 9. 2016

 

Přítomní zástupci tříd 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C, 9. B

Nepřítomní zástupci tříd 7. B, 9. A

 

Program:

1.      Seznámení

2.      Rozdání funkcí

3.      Návrhy a dotazy žáků

4.      Prosba o účast na vítání podzimu

5.      Zadání úkolů

 

Funkce:

Web                            7. A

Zápisy ze schůzek      8. A

Nástěnka 2. st.            9. B

Nástěnka 5. r.              5. B

 

Návrhy:

Soutěž v origami – v pondělí 3. 10. pořádá třída 6. C s p. uč. I. Jíšovou

Příprava soutěže Špičákovský talent! pro 5. – 9. třídy – organizuje 8. C

Návrhy na uspořádání akce Halloweenský večer

Výzva pro vyučující – zúčastněte se také sporotvání na Sportovních hrách

 

Úkoly

•         připravit návrh na uspořádání akce Halloweenský večer

•         připravit plakáty na Špičákovský talent (8. C) a na soutěž origami (6. C)

•         Služba ve sběrové šatně na září 9. B.

 

Termín příští schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 10. 10. 2016