Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis ze zářijové schůzky, 1. ve školním roce 2018/19

10.09.2018 17:36

Zápis ze schůzky žákovské samosprávy

10. 9. 2018

Přítomní zástupci: 5. A, 5. B, 5. C, 5. D, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C, 9. B

Nepřítomní zástupci: 9. A, 9. C

Program:

 1. Sázení stromu katalpa pod vedení p. uč. A. Fluska
 2. Docházka a seznámení
 3. Nabídka funkcí
 4. Návrhy a dotazy žáků
 5. Prosba o účast na vítání podzimu
 6. Výzva k organizaci Halloweenu
 7. Zadání úkolů

Zadání úkolů:

 • promyslet, kdo by se ujal jaké funkce (editace webu ŽS, zápisy ze schůzek, tvorba plakátků a starost o nástěnky)
 • apelovat na spolužáky k účasti na Vítání podzimu červeným oblečením
 • informovat spolužáky o sběru pouze některých plastových víček, vyvěsit ve třídě informační plakátek (od p. uč. Bártové)
 • zjistit, která třída, resp. spolužáci a TU by se ujali přípravy strašidelné stezky na Halloweena (1. 11. 2018)
 • služba ve sběrové šatně září 9. A, říjen 9. B

 

Další zasedání ŽS se bude konat 1. 10. 2018