Žákovská samospráva ZŠ Česká Lípa, 28.října 2733samosprava28.rijna@gmail.com

Zápis ze schůzky žákovské samosprávy 13. 5. 2019

23.05.2019 07:41

Přítomní zástupci z: 5. A, 5. D, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 7. C, 8. B, 9. B

Nepřítomní zástupci z: 5. B, 5. C, 6. C, 8. C, 9. A, 9. C

Omluveni: 8. A

Program:

1. Docházka

2. Rekapitulace z minula, poděkování

3. ZADEM, Parlamentní výměna zkušeností

4. Činnost na květen a červen

5. Návrhy a dotazy žáků

6. Zadání úkolů, resp. sběrová šatna

Jednání, zadání úkolů:

Ad 2,    Poděkování 6. B, 7. A, 7. C, 9. C a p. uč. Sládkovi za účast na dubnovém jarním úklidu na cyklostezce

Ad 3,    -  Jakub Holík (zprostředkovaně, chyběl) informoval o návštěvě schůzky ZADEM = Zastupitelstvo dětí a mládeže ve St 3. 5. od 15 h v Libertinu a pozval i ostatní na další schůzku

  • Anička Hošková a Ivan Turek informovali o víkendovém PVZ v Plzni

Ad 4,    -  prodej kytiček k Českému dni boje proti rakovině, ve St 15. 5., nabídli se Tereza V. a Natála K. z 8. A, Tereza V. a Veronika D. z 8. B, Marie B. ze 7. C a Veronika P. z 9. B, Vendy A. a Nela H. z 6. A

  • pomoc na stratu šKRPÁLu, v So 18. 5., nabídli se děti ze 7. A, 8. B, 9. B
  • akce 5. D in-line bruslení, v Po 3. 6., ve 14.30 na školním hřišti
  • spaní ve škole zástupců v ŽS, ve čtvrtek 13. 6., + závěrečná schůzka
  • závěrečná diskotéka, asi ve Čt 20. 6., od 16.30 i divadýlka

Ad 5,    návrhy zejména Aničky H. a Ivana T., budou přijímány až v září

Ad 6,    - 5. D plakátky na svou akci – do pátku 24. 5.

  • sběrová šatna v květnu 7. C, v červnu 6. A (odvoz sběru v Po 17. 6.)