Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z říjnové schůzky

10.10.2017 22:34

Zápis ze schůzky žákovské samosprávy 9. 10. 2017

Přítomní zástupci: 5. A, 5. B, 5. D, 6. A, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C,  9. A, 9. B, 9. C

Nepřítomní zástupci: 5. C, 6. B

Program:

1.     Docházka

2.     Seznamovací hry – připravila 9. C

3.     Návrhy a dotazy žáků

4.     Nabídka soutěže v piškvorkách

5.     Organizace halloweenu

6.     Zadání úkolů

Návrhy a organizace akcí:

  • Soutěž pro vyučující 5. – 9. roč.: pátek 22. 12. – detaily upřesníme příště, organizuje 9. C
  • Pro 8. a 9. třídy: sestavit tým na piškvorky: 4 + 2, soutěž na gymnáziu, přihlášky
  • 11. 2017 Halloweenský den: dopoledne děti v převlecích, v podvečer strašidelná stezka školou, příchod žáků 5. – 7. roč. do školy v 17.15, 8. a 9. roč. v 18.00, organizuje 9. A (příchod na přípravu v 16.30)
  • Pěvecká soutěž – organizuje p. uč. L. Kunzová a 8. C (listopad)

Zadání úkolů:

Služba ve sběrové šatně v listopadu 9. B

Další schůzka ŽS se bude konat 6. 11. 2017