Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z říjnové schůzky

16.10.2016 18:29

Zápis ze schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 10. 10. 2016

 

 

Přítomní zástupci tříd 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B

Nepřítomní zástupcí tříd 5. C, 5. D, 7. B, 7. C

 

Program:

1. Docházka

2. Špičákovský talent! (8. C)

3. Halloweenský den (8. A)

4. Návrhy a dotazy žáků

5. Zadání úkolů

 

Projednávání:

* Soutěž Špičák má talent!: organizuje 8. C – plakáty na nástěnce a ve třídách, přihlášky odevzdat do 11. 11. do krabičky na nástěnce

* Halloweenský den: organizuje 8. A – konání 1. 11.: dopoledne Halloweenský den v kostýmech, v 17.30 strašidelná stezka po škole

 

Návrhy:

* soutěž ve vaření pro deváťáky

* opět skřínky

 

Úkoly:

* vylepení plakátů a příprava přihlášek na soutěž Špičák má talent! – 8. C

* vylepení plakátů, příprava stanovišť a stezku a další na Halloweenský den – 8. A

* projednat s p. uč. D. Bílou soutěž ve vaření „Prostřeno“

* služba ve sběrové šatně má na měsíc říjen 9. A, na listopad 8. C

 

Dodatek:

Představení aktivity Libertinu ZaDeM = Zastupitelstvo Dětí a Mládeže, navštěvuje Viktorie Valvodová

 

Další schůzka žákovské samosprávy se bude konat v pondělí 7. 11. 2016