Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z říjnové schůzky

19.10.2015 16:37

Přítomni zástupci všech tříd až na 8. B        

Program:

1.      Docházka, doplnění mailových adres

2.      Kontrola splnění úkolů:

zavedení nástěnek ve třídách

diskuse o úkolech ze žákovské samosprávy ve třídě (při Th)

3.      Návrhy možných akcí a jejich organizování

4.      Diskuze

5.      Zadání úkolů

 

Ad 2. Nástěnky je potřeba vylepšit, tj. více zviditelnit, názory ve třídách na využití peněz ze sběru na sbírky různé, někde nelze takto uskutečňovat, někde bez problémů, na patronátu vyšších tříd nad mladšími spolužáky se dohodli takto:   

6. A nad 1. A,                                                                                                                    

6. C nad 1. B,                                                                                                                     

7. A nad Pastelkami,                                                                                             

7. B nad 2. B,                                                                                                                     

7. C nad kýmkoliv (pokud máte některá třída 1. st. zájem, přihlaste se jim)

Ad 3.    6. C bude organizovat 11. 11. 2015 s p. uč. L. Kunzovou pěveckou soutěž

            8. A nabízí udělat ˇ“Čerta a Mikuláše“ – ještě bude diskutováno (hlavně organizace)

dobrovolní pomocníci se budou účastnit akce oslav 20. výročí „hrupky“ – dojednáme           mailem a na příští schůzce.

Ad 4.    6. A se dotazovala na občasnou ranní nefunkčnost služby u sběru. Ano, k tomu může dojít v tom případě, že má dotyčná třída až od druhé vyuč. hodiny. Není problém vyzvednout si klíče a zápis na vrátnici a samoobsloužit se. (Váha je, balíky rovnat, půjčené vrátit na vrátnici!)

7. C zajímalo video ze škol. akademie, bylo doporučeno jednat přímo s FIS, resp. paní učitelkami.

Ad 5.    → zástupci ve třídě vylepší nástěnku pro zprávy ze žákovskou samosprávy

→ zástupci ve třídě opět proberou návrh na celoškolní soutěž o nejlepšího žáka:   název, kritéria hodnocení aj.

            → zástupci ve třídě zjistí další nabídky k činnosti, popř. změnám

→ službu ve sběrové šatně má od 1. 11. 2015 9. C

 

Termín příští schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 23. 11. 2015.