Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z prosincové schůzky

11.12.2017 15:06

Zápis ze schůzky žákovské samosprávy 4. 12. 2017

Přítomní zástupci: 5. A, 5. C, 5. D, 6. A, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. C

Nepřítomní zástupci: 5. B, 6. B

Program:

1.      Poděkování a docházka

2.      Mikuláš

3.      Návrhy a dotazy žáků

4.      Zadání úkolů

 

Ad 1,

Poděkování 6. A, 6. B, 9. C a 9. A za prodej charitativních předmětů

Poděkování 8. C za pomoc a uspořádání pěvecké soutěže

Ad 2,

Poslední instrukce pro 8. A a 8. B na mikulášskou nadílku

Ad 3,

Návrhy a dotazy:

•         Leden – koulovačka (rozhodne se na příští schůzce)

•         Diskotéka – odsouvá se na konec ledna

•         Soutěž učitelů – shromáždění nápadů

•         Den vánočních oblečků – 21. 12. 2017

Ad 4,

Úkoly:

•         Vyhodnocení výzdoby tříd se bude konat 18. 12, v 7:15 a bude hodnotit 9. A a 9. C

•         Soutěž učitelů – zamyslete se nad nápady a nad disciplínami

•         Promyslet další návrhy na akce

•         Služba ve sběrové šatně prosinec 8. C, leden 8. B

 

Další schůzka žákovské samosprávy se bude konat 8. 1. 2018