Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis ze zářijové samosprávy

14.09.2015 19:24

Přítomni zástupci tříd:          

5. A, B, 6. A, B, C, 7. A, B, C, 8. B, 9. A, B

  • Vzájemné seznámení
  • Představy a návrhy žákovských zástupců
  • Představy a návrhy dospělého člena
  • Diskuze
  • Zadání úkolů

Ad 4. Šatny a lavičky v nich třídy 6. A

Ad 5.    → zástupci budou přemýšlet nad svou opravdovou účastí v žákovské samosprávě

            → zástupci ve třídě vyzvědí návrhy a požadavky na činnost žákovské samosprávy

            → zástupci ve třídě vymezí nástěnku pro zprávy ze žákovskou samosprávy

→ zástupci ve třídě navrhnou využívat peníze ze sběru na celoškolní sbírky (na pandu, na Inda, na „Psí Vánoce“)

→ 9. B má službu ve sběrové šatně, 9. A má službu ve sběrové šatně od 1. 10. 2015

 

 

Termín příští schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 19. 10. 2015.