Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z lednové schůzky

19.01.2016 23:47

Zápis ze schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě

18. 1. 2016

Přítomní zástupci tříd 5. A, 5. B, 5. C, 6. C, 7. C, 8. A, 8. B, 9. B, 9. C

Omluveni zástupci tříd 7. A, 7. B

Nepřítomni zástupci tříd 6. A, 6. B, 9. A

Program:

  1. Docházka
  2. Pochvala za uspořádání diskotéky, příspěvky na Psí Vánoce, vyhodnocení vánoční výzdoby tříd – předání diplomů nejlepším třídám
  3. Návrhy a dotazy žáků: peníze za sběr, akce na ukončení zimy, zájem o bruslení, společná koulovačka
  4. Prosba o pomoc při Dni otevřených dveří jako průvodcovská služba
  5. Focení zástupců na webové stránky
  6. Zadání úkolů

 

Ad 3   Uspořádání společné žákovské koulovačky, v pátek 22. 1. 2016, sraz ve 14.15 u školy

Ad 4   Sraz pro získání informací a vyzkoušení trasy dobrovolníků v pondělí 1. 2. 2016 ve 14.15 u vchodu školy

Ad 6   → připravit návrh na uspořádání akce k ukončení zimy

            → pozvat spolužáky na páteční koulovačku, 9. B připraví plakátek na nástěnku

            → zajistit spolužáky na Den otevřených dveří a pozvat na pondělí 1. 2. na vyzkoušení průvodcování

            → služba ve sběrové šatně na únor 7. C

 

 Termín příští schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 22. 2. 2016.