Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z květnové schůzky

09.05.2016 23:52

Zápis ze schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě

9. 5. 2016

Přítomní zástupci tříd 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. B, 9. A, 9. B

Nepřítomni zástupci tříd 8. A, 9. C

Program:

1. Docházka

2. Akce „Úklid“ – znovu poděkování 3. D, 5. A, 5. B, 5. C, 6. B, 9. A, zdůraznění zásluh pro pořádání, resp. účasti na závěrečné diskotéce

            3. Žádost o pomocníky na Kytičkový den a šKRPÁL

            4. Akce 6. B – Piškvorky

            5. Návrhy a dotazy žáků

            6. Zadání úkolů

Ad 2   Znovu poděkování za účast na akci „Úklid“: 3. D, 5. A, 5. B, 5. C, 6. B, 9. A, zdůraznění zásluh na akcích ŽS pro pořádání, resp. účasti na závěrečné diskotéce

Ad 3    Na prodej kytiček (11. 5.) se přihlásili Helena a Aneta z 8. B a Kateřina a Veronika z 9. B, na pomoc na stratu šKRPÁLu (14. 5.) žáci: 2x z 9. B, 2x z 8. A, 3x z 6. B, 1x z 6. A, 1x z 5. B a 1x z 5. A

Ad 4   Soutěž v piškvorkách pořádaná 6. B pod dohledem p. uč. Ilony Svobodové proběhne ve středu 1. 6. 2016 v učebně fyziky od 14.00

Ad 5  

  • současná 5. C chystá odpoledne „skládání origami“ pod vedením p. uč. i. Jíšové na září školního roku 2016/17, dotaz na lístky na akademii, odpověď: cena max 50,-, prodej příští týden
  • Viktorie Valvodová ze 7. A pracuje v ZaDeM, tj v zastupitelstvu dětí a mládeže při DDM Libertin (schůzky jednou za čtrnáct dní, spolupráce na akcích, např. Majáles)

Ad 6   → přihlášení žáci přijít pomoci v sobotu na start šKRPÁLu

            → 6. B připravit plakátky na svou plánovanou akci

            → služba ve sběrové šatně na duben 6. B (donáška sběru do šatny bude končit s koncem května nebo max 1. týden v červnu)

Termín příští schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 6. 6. 2016.