Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z dubnové schůzky

20.04.2017 14:36

Přítomní zástupci: 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. B, 8. C

Nepřítomní zástupci: 5. D, 8. A

Omluvení: 9. A, 9. B

Program:

1.      Docházka

2.      Poděkování za březnové akce

3.      Plánování akcí

4.      Návrhy a dotazy žáků

5.      Diskuze

6.      Zadání úkolů

Poděkování:

•         Za soutěž „Špičák má talent“ organizovanou 8. C

•         Účastníkům za Crazy day

Projednávání:

•         Pyžamový den – 1. 6. na MDD

•         Pomoc na šKRPÁLu

•         Akce pro zástupce tříd v ŽS: v pondělí 15. 5. 2017 opékání vuřtů, sportování, pečení koláče k snídani a spaní ve škole (nabídnuto pouze jmenovitě aktivním zástupcům tříd)

Návrhy:

•         akcí na příští školní rok od současných 5. tříd: soutěž Gentelman a Miss, Natáčení filmečků

Úkoly:

•         Pyžamový den – plakáty připraví a rozvěsí 8. A, do 22. 5. 2017

•         Žáci, kteří přislíbili pomoc při šKRPÁLu, sraz v sobotu 13. 5. 2017 v 8.15 u školy

•         Sběrová šatna na květen 6. C

 

           Další schůzka žákovské samosprávy v pondělí 15. 5. 2017 (při setkání s programem a spaním ve škole)