Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z dubnové schůzky

12.04.2016 23:16

Zápis ze schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě

11. 4. 2016

Přítomní zástupci tříd 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 9. A, 9. B

Nepřítomni zástupci tříd 5. A, 8. B, 9. C

Program:

1.         Docházka

2.         Crazy day – žákovská akce

3.         Nejoblíbenější učitel

4.         Akce – úklid ke Dni Země

5.         Návrhy a dotazy žáků

6.         Zadání úkolů

Ad 2   Crazy day – poděkování za plakátky (5. C, 8. A), pochvala a sladká odměna zúčastněným třídám (5. B, 6. třídy, 7. třídy, 9. B)

Ad 3    Seznámení s výsledky hlasování o Nejoblíbenějšího učitele, poděkování za focení (7. B) a vyhlášení na pedagogické poradě (9. A, 9. B)

Ad 4   Vyhlášení akce ŽS Úklid v okolí školy ke Dni Země, s dobrovolníky ze tříd se sejdeme v pondělí 25. dubna v 15 hod. u školy, rukavice a pytle zajištěny

Ad 5   6. B uspořádá v pondělí 2. 6. soutěž pro žáky v piškvorkách, 5. C chystá odpoledne „skládání origami“ pod vedením p. uč. i. Jíšové, projeven zájem o nějakou aktivitu na den dětí a o červnovou diskotéku (připomínám „něco za něco“: bude-li aktivita při úklidu, bude ochota na diskotéku apod.)

Ad 6   → propagovat akci ŽS „Úklid ke dni Země“ – v Po 25. 4.

            → 6. B připravit plakátky na svou plánovanou akci

            → přemýšlet o aktivitě na Den dětí

            → služba ve sběrové šatně na duben 6. C

Termín příští schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 9. 5. 2016.