Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z červnové schůzky

06.06.2016 16:36

Zápis ze schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě

6. 6. 2016

Přítomní zástupci tříd 5. B, 5. C, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. B, 9. A, 9. B, 9. C

Nepřítomni zástupci tříd 5. A, 6. A, 8. A

Program:

1.         Docházka

2.         Vyhodnocení květnových akcí

3.         Zhodnocení celoroční činnosti a poděkování za spolupráci

4.         Návrhy a dotazy zástupců

5.         Vyjednání diskotéky na závěr školního roku, na pondělí 27. 6. 2016 16.30 – 18.30 hodin

6.         Zadání úkolů

Ad 2   poděkování za Kytičkový den – 8., 9. B, pomoc na šKRPÁLu, Piškvorky 6. B bohužel neuskutečnila

Ad 5   dle časových možností p. uč. P. Kožániho

Ad 6  

→ 6. C zajistí výlep plakátů, do 21. 6. 2016

→ 7. C připraví soutěže

→ místnost připraví a potom uklidí dobrovolníci z 5. B, 6. B, 7. C, 9. B

→ službu u vchodu zajistí 7. A

 

Ve školním roce 2016/17, v září, na shledanou.