Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Zápis z březnové schůzky

17.03.2016 07:17

Zápis ze schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě

18. 3. 2016

Přítomní zástupci tříd 5. A, 5. B, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 9. A, 9. B

Nepřítomni zástupci tříd 8. B, 9. C

Program:

1.      Docházka

2.      Crazy day – žákovská akce

3.      Návrhy a dotazy žáků

4.      Návrh na úklid v okolí školy (Bá)

5.      Sčítání nasbíraných hlasů do ankety „O nejoblíbenějšího učitele“

6.      Zadání úkolů

Ad 2   Uspořádání akce Crazy day – v pátek 1. 4. 2016, bláznivé oblečení, účesy a další doplňky, jinak běžná výuka (možnost ovlivnit dění na hodině svou nabídnutou aktivitou vyučujícímu)

Ad 4   Na konci dubna provede skupinka žáků organizovaná ŽS úklid v okolí školy, termín bude dohodnut na příští schůzce ŽS

Ad 5   Hlasy sečteny, pořadí „nejoblíbenějšího učitele“ vyhodnoceno

Ad 6   → připravit plakátky na Crazy day – zástupkyně z 5. C a 8. A (do Po 21. 3.)

            → upravit návrh diplomu na vyhlášení ankety „O nejoblíbenějšího učitele“ (9. A – Martin Hladík)

            → přijít 21. 3. 14.15 na vyhlášení (do sborovny): zástupci ze ŽS z 9. A, z 9. B, ze 7. B na focení

            → služba ve sběrové šatně na duben 7. A

Termín příští schůzky zástupců tříd v žákovské samosprávě 11. 4. 2016.