Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Nejoblíbenější učitel roku

21.03.2017 14:28

je na naší škole již tradiční akce žákovské samosprávy. Uskutečňuje se u příležitosti Dne učitelů. V České republice je určen na 28. března, kdy je výročí narození Jana Amose Komenského. Žáci 5. – 9. tříd, kteří mají v žákovské samosprávě své zástupce, anonymně hlasují pro svého nejoblíbenějšího učitele. V tomto školním roce se mezi těmi, kterým žáci dali nejvíce svých hlasů, objevili tito vyučující:

Na

1. místě p. uč. Jan Havlásek

2. místě p. uč. Alena Zelinková

3. místě p. uč. Jan Sládek

(Některá jména zaznívají tradičně již několik let.)

Od svých žáků obdrželi diplom a sladkou odměnu.

 

Za organizaci akce patří poděkování

- zástupcům ŽS za zajištění hlasování ve třídách

- poděkování Michaele Fečové a Anežce Paterové z 6. A a Andree Křížové a Sáře Michálkové z 8. C za sčítání hlasovacích lístků 

- poděkování Anree Křížové a Sáře Michálkové z 8. C za vyhlášení výsledků na poradě pedagogů

- poděkování Aleši Adamcovi z 8. C za návrh diplomů a dokumentaci vyhlášení akce