Samospráva ZŠ 28.říjnasamosprava28.rijna@gmail.com

Akce úklid v okolí ke Dni Země

28.04.2016 11:10

Proběhl v pondělí 25. dubna na začátku cyklostezky na Písečnou. Zúčastněným zástupcům tříd vělké poděkování, byli to

3. D (2 děvčata)

5. A (4 žáci)

5. B (10 žáků)

5. C (5 žáků)

6. B (6 žáků)

9. A (Nikola, pořídila i fotodokumentaci)

a p. uč. Ivě Brožové, která přišla podpořit svou 5. B

a p. uč. J. Szelcsányiové, která nám zpříjemnila závěr pozorováním lišek dalekohledem na nedaleké louce.

Vytahali jsem 6 pneumatik, 3 pytle drobných odpadků a něco těžkých kovových trosek.